ช่องทางที่ 1 ตัดบัตรเครดิต VISA และ MASTERCARD

ท่านสามารถเลือกชําระเงินโดยตัดบัตรเครดิต Visa,MasterCard ออนไลน์ได้ในขั้นตอนการชําระเงิน

หมายเหตุ สําหรับช่องทางการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตระบบออนไลน์นี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการท่านสามารถติดต่อที่เบอร์ Call Center 028415050 เพื่อตัดบัตรผ่านระบบ Virtual EDC เป็นการทดแทน

ช่องทางที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

ประเภท บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 068-2-00569-8

บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จํากัด

ธนาคารไทยพาณิช

ประเภท บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี  055-3-03056-2

บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จํากัด

ธนาคารกรุงเทพฯ

ประเภท บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 151-4-24568-5

บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จํากัด

ธนาคารกรุงศรี

ประเภท บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 051-1-43551-3

บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จํากัด