การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ

แบ่งปันบทความนี้

การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ ถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศ ไปทำงาน หรือไปพักอาศัย หากคุณต้องการใช้รถใช้ถนนของบ้านเมืองต่างแดน คุณจำเป็นต้องมีใบขับขี่สากล และบทความนี้จะให้คุณได้เตรียมเอกสาร รู้ขั้นตอนการขอใบขับขี่สากล ไปขนส่งแล้วจะไม่เสียเที่ยวเอานะคะ โดยสิ่งที่ต้องเตรียมและควรรู้ มีดังต่อไปนี้

เตรียมเอกสาร

1.สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มตัวจริงที่ใช้เดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง)  ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

2.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)  ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

3.สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล(ชนิด 5 ปี)หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล(ชนิด 5 ปี)หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (พร้อมฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว ***(พร้อมฉบับจริง)***แล้วแต่กรณี

4.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ******( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป

5.สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

6.ค่าธรรมเนียม 505 บาท

รู้ขั้นตอนการขอรับใบขับขี่สากล

1.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2.ชำระค่าธรรมเนียม ( ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. ) / จัดทำต้นขั้วใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้

1.ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

2.สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ ( พร้อมฉบับจริง )  ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

3.สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ  ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

สถานที่ติดต่อ

ส่วนกลางติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ข้อมูลเพิ่มเติม DLT Call Center 1584

การเตรียมเอกสาร และขั้นตอนต่างๆในการขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ หรือ ใบขับขี่สากล ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาการขอเพียง 15 นาที ก็เสร็จแล้วค่ะ ไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ต่างประเทศอย่างน้อยก็อย่าลืมทำประกันการเดินทาง เพื่อให้คุณได้เที่ยวอย่างแฮปปี้ หมดกังวงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน

สุดท้ายนี้ การทำใบขับขี่ระหว่างประเทศไม่ใช่ว่าทำแล้วจะขับขี่ได้ทั่วโลกยังไงก็ฝากให้ เพื่อนๆหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่สามารถใช้ใบขับขี่ระหว่างประเทศได้ ด้วยความเป็นห่วงจาก insuredd

เครดิต บทความ กรมการขนส่งทางบก

Scroll to Top

ตรวจเช็คประกันสุขภาพ


ตรวจเช็คประกันอุบัติเหตุ


เช็คราคา