วิริยะประกันภัย

  • ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท

เมืองไทยประกันภัย

  • ราคาเริ่มต้น 7,400 บาท

กรุงเทพประกันภัย

  • ราคาเริ่มต้น 7,300 บาท

สินมั่นคงประกันภัย

  • ราคาเริ่มต้น 6,300 บาท

ธนชาติประกันภัย

  • ราคาเริ่มต้น 7,990 บาท