วิริยะประกันภัย

  • ราคาเริ่มต้น 6,600 บาท

เมืองไทยประกันภัย

  • ราคาเริ่มต้น 6,700 บาท

กรุงเทพประกันภัย

  • ราคาเริ่มต้น 6,500 บาท

สินมั่นคงประกันภัย

  • ราคาเริ่มต้น 4,900 บาท

ธนชาติประกันภัย

  • ราคาเริ่มต้น 6,600 บาท