ประกันสุขภาพ จากทิพยประกันภัย

 • คุ้มครองสูดสุง 750,000 บาท/ปี
 • ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 8.3 บาท

ประกันสุขภาพจัดเต็ม

 • คุ้มครองสูดสุง 600,000 บาท/ปี
 • ผลประโยชน์สูงสุด 120,000 บาทต่อตรั้ง
 • เบี้ยเพียง 15,000 บาท

ประกันสุขภาพ จากแอลเอ็มจี

 • คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท
 • ค่ารักษาพยาบาล 120,000 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 18.6 บาท

ประกันสุขภาพ จากกรุงเทพประกันภัย

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 50,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 10,000 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 10 บาท

ประกันสุขภาพ จากซิกน่า

 • ชดเชยรายได้ขณะเจ็บป่วย
 • ชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุ 2 เท่า
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน