• ชดเชยรายได้ขณะเจ็บป่วย
  • ชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุ 2 เท่า
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน