ประกันสุขภาพจัดเต็ม

 • ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 600,000 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วย 7,000 บาท
 • เบี้ยเพียง 15,000 บาท(ทุกช่วงอายุ)
 • รับช่วงอายุ 15-70 ปี

ประกันสุขภาพเฮลแคร์

 • ผลประโยชน์สูงสุด 500,000 บาทต่อตรั้ง
 • ค่าห้องสูงสุด 6,000 บาท
 • เบี้ยเพียง 15,000 บาท(ทุกช่วงอายุ)
 • รับช่วงอายุ 15-70 ปี

ประกันสุขภาพ จากแอลเอ็มจี

 • คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท
 • ค่ารักษาพยาบาล 120,000 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 18.6 บาท
 • รับช่วงอายุ 15 วัน – 60 ปี

ประกันเปี่ยมใจรักษ์ จากวิริยะประกันภัย

 • คุ้มครองสูดสุง 770,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 4,500 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 10 บาท
 • รับช่วงอายุ 15 วัน – 65 ปี

ประกันสุขภาพ อุ่นใจรักษ์ Classic จาก วิริยะประกันภัย

 • รักษาโรงพยาบาลในเครือ BDMS
 • คุ้มครองสูดสุง 800,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 6,500 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 10 บาท
 • รับช่วงอายุ 15 วัน – 65 ปี

ประกันสุขภาพ อุ่นใจรักษ์ Gold จาก วิริยะประกันภัย

 • รักษาโรงพยาบาลในเครือ BDMS
 • คุ้มครองสูดสุง 5,000,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 15,000 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 36 บาท
 • รับช่วงอายุ 15 วัน – 65 ปี

ประกันสุขภาพ Health Trust จาก เมืองไทยประกันภัย

 • คุ้มครองสูดสุง 1,000,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 14,000 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 37 บาท
 • รับช่วงอายุ 20 – 70 ปี

ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย จาก สินมั่นคงประกันภัย

 • คุ้มครองสูดสุง 500,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 4,000 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 17 บาท
 • รับช่วงอายุ 11  – 60 ปี
กรุงเทพประกัน ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ จากกรุงเทพประกันภัย

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 50,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 10,000 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 10 บาท
 • รับช่วงอายุ 0 – 55 ปี

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบ All in One จาก เจนเนอราลี่

 • คุ้มครองสูดสุง 600,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหารสูงสุด 3,000 บาท
 • คุ้มครองสูงสุด OPD 1,000 บาท/ครั้ง
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 52 บาท
 • รับช่วงอายุ 6 – 65 ปี