ทิพยประกันภัยแผน HEALTH CARE เหมาจ่ายทุกช่วงอายุ

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์สูงสุด 500,000 บาทต่อปี ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง ทุกช่วงอายุเหมายจ่าย 15,000 บาทเท่านั้น

เบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท

ทิพยประกันภัยแผนจัดเต็ม 15,000 บาท

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์สูงสุด 600,000 บาทต่อปี ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง ชดเชยรายได้สูงสุด 1,000 บาท/วัน ทุกช่วงอายุเหมายจ่าย 15,000 บาทเท่านั้น

เบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 1

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 400,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 40,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 6,803 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 2

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 600,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 60,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 8,412 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 3

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 1,000,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 80,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 10,977 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 4

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 1,500,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 100,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 16,007 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 5

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 2,000,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 120,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 18,008 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 1

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 10,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 2,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 20,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 3,694 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 2

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 20,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 4,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 40,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 6,360 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 3

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 30,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 6,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 60,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 1,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 8,984 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 4

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 40,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 8,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 80,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 2,000 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 11,608 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 5

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 50,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 10,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 100,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 14,232 บาท

ประกันภัยสุขภาพ อุ่นใจรักษ์ คลาสสิค แผน 1

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 400,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 3,000 บาท ค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 3,720 บาท

ประกันภัยสุขภาพ อุ่นใจรักษ์ คลาสสิค แผน 2

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 600,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 5,000 บาท ค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 5,028 บาท

ประกันภัยสุขภาพ อุ่นใจรักษ์ คลาสสิค แผน 3

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 800,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 6,500 บาท ค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 6,336 บาท

ประกันภัยสุขภาพ อุ่นใจรักษ์ โกลด์ แผน 1

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 600,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 6,000 บาท ค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 13,284 บาท

ประกันภัยสุขภาพ อุ่นใจรักษ์ โกลด์ แผน 2

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 1,00,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 10,000 บาท ค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 17,196 บาท

ประกันภัยสุขภาพ อุ่นใจรักษ์ โกลด์ แผน 3

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 3,00,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 12,000 บาท ค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 21,000 บาท

ประกันภัยสุขภาพ อุ่นใจรักษ์ โกลด์ แผน 4

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 5,000,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 15,000 บาท ค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 22,920 บาท

ประกันภัยสุขภาพ เปี่ยมใจรักษ์ แผน 330,000

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 330,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 2,500 บาท ค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 3,804 บาท

ประกันภัยสุขภาพ เปี่ยมใจรักษ์ แผน 550,000

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 550,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 3,500 บาท ค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 5,508 บาท

ประกันภัยสุขภาพ เปี่ยมใจรักษ์ แผน 770,000

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 770,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 4,500 บาท ค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 7,224 บาท

ประกันภัยสุขภาพ เหมาจ่าย แผน A

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 300,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 4,000 บาท

เบี้ยเริ่มต้น 6,222 บาท

ประกันภัยสุขภาพ เหมาจ่าย แผน B

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 300,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 4,000 บาท และคุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอก วันละ 1,000 บาท

เบี้ยเริ่มต้น 12,226 บาท

ประกันภัยสุขภาพ เหมาจ่าย แผน C

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 500,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 4,000 บาท

เบี้ยเริ่มต้น 11,176 บาท

ประกันภัยสุขภาพ เหมาจ่าย แผน D

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 500,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 4,000 บาท และคุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอก วันละ 1,500 บาท

เบี้ยเริ่มต้น 16,065 บาท

ประกันภัยสุขภาพ Health Trust แผน 1

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 200,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 6,000 บาท

เบี้ยเริ่มต้น 16,065 บาท

ประกันภัยสุขภาพ Health Trust แผน 2

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 500,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 8,000 บาท

เบี้ยเริ่มต้น 17,000 บาท

ประกันภัยสุขภาพ Health Trust แผน 3

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 1,000,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 14,000 บาท

เบี้ยเริ่มต้น 26,000 บาท

ประกันภัยไข้เลือดออก

ความคุ้มครอง

» ค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยสูงสุดถึง 195,000 บาท

» ทำได้ตั้งแต่ อายุ 1 – 70 ปี

» ระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่ซื้อประกัน ครั้งแรก

เบี้ยเริ่มต้น 203 บาท

ประกันภัยไข้เลือดออก

ความคุ้มครอง

» ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก สูงสุด 100,000 บาท

» รับเงินชดเชยกรณีนอนรักษาตวใน รพ. สูงสุด 1,000 บาท/วัน

» ทำได้ตั้งแต่ อายุ 5 – 70 ปี

» ระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่ซื้อประกัน ครั้งแรก

เบี้ยเริ่มต้น 119 บาท