เปรียบเทียบประกันสุขภาพสุดคุ้ม 2018 – 2019

ทุกวันนี้ชีวิตเราอยู่ท่ามกลางความเสี่ยง การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุ จะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อ ซึ่งในบางครั้งตัวเราดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ก็เป็นไข้ขึ้นมาดื้อๆก็มี หรือไม่ประมาทเลย แต่คนอื่นประมาทก็มี

คุณคิดว่ามีอะไรบ้าง จะสามารถบอกเราได้ว่าพรุ่งนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา หรือว่าเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดเวลา หรือจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเราเมื่อไร แล้วหากเราจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รายจ่ายอะไรบ้างที่กำลังรอเราอยู่ สิ่งพวกนี้ไม่ได้หยุดพักผ่อนไปพร้อมๆกับเรา นี้เป็นอีกเรื่องที่เราน่าจะวางแผนไว้ให้อุ่นใจกว่านี้ มองหาบริษัทประกันซักบริษัทนึ่งมาช่วยรองรับค่ารักษา เรามาดูกันว่าปี 2018 มีบริษัทประกันไหนบ้าง

1.HIP double HAP NCB worry free จาก Cigna

จุดเด่น

 • ชดเชยเป็นแบบเหมาจ่ายโดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายจริง ว่าจะน้อยกว่าหรือมากกว่าใบเสร็จรับเงิน
 • ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ติดปัญหาสุขภาพและซื้อคู่กับคู่สมรสหรือบุตร รับอัตราค่าเบี้ยราคาพิเศษทันที
 • วงเงินที่ให้เป็นแบบเหมาจ่าย ไม่มีรายละเอียดแยกย่อยเหมือนที่อื่น ที่มีการแยกย่อยประเภทของการรักษา จึงไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มแต่อย่างใด
 • ไม่ซ้ำซ้อนกับประกันชีวิต, ประกันสังคม, สวัสดิการพนักงานต่าง ๆ หรือ ประกันที่มีอยู่
 • ไม่จำกัดโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น ร.พ.รัฐบาล หรือ เอกชน
 • ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพเท่านั้น
 • สะดวกสบาย ไม่ต้องกรอกเอกสารให้ยุ่งยาก
 • คุ้มครองนี้มอบให้ผู้เอาประกันภัย โดยเริ่มคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ 6 – 19 ปี ผู้ใหญ่ 20 – 55 ปี และต่อเนื่องได้จนถึงอายุ 60 ปี
 • คุ้มครองนี้มอบให้แม้เด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุได้ง่าย
 • สะดวกสบายกับการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตวีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ด
 • คุ้มครองครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • ให้ความคุ้มครองแม้ความเสี่ยงในระดับสูงในกรณีการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รวมถึงกรณีฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย
 • ยังมีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุดูแลรวมถึงการขับขี่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • สิทธิบริการพิเศษระดับโลก เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง

จุดด้อย

 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ทะเลาะวิวาท ก่อการร้าย การฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 บุตร
1.ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(คุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
1,200 2,000 3,000 4,000 600
2.ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(คุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
+1,200 +2,000 +3,000 +4,000 +600
3.ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(คุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
+1,200 +2,000 +3,000 +4,000 +600
4.ผลประโยชน์การชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(คุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
5.ผลประโยชน์คืนเบี้ยประกันภัยพิเศษกรณีประวัติดี 15% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (ทุกๆ 2 ปี)
6.บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง X
7.Cigna Care Card

ค่าเบี้ยประกันภัยชำระเป็น รายเดือน

ช่วงอายุ แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
20 – 35 390 600 863 1,126
36 – 40 405 626 902 1,178
41 – 45 421 652 940 1,229
46 – 50 423 656 946 1,237
51 – 55 451 703 1,017 1,331
56 – 59 (Renewal only) 477 746 1,083 1,419

 

อัตราค่าเบี้ยประกันภัยพิเศษสำหรับบุตรของผู้เอาประกันภัย

ช่วงอายุ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน รายปี
6 – 19 232 696 1,392 2,784
20 – 35  (Renewal only) 232 696 1,392 2,784
36 – 40  (Renewal only) 239 717 1,434 2,868
41 – 45 (Renewal only) 247 741 1,482 2,964
46 – 50 (Renewal only) 248 744 1,488 2,976
51 – 55 (Renewal only) 262 786 1,572 3,144
56 – 59 (Renewal only) 276 828 1,656 3,312

2.Happy Healthy Plan จาก กรุงเทพประกันภัย

จุดเด่น

 • คุ้มค่า เพราะไม่จำกัดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อโรค หรืออาการบาดเจ็บต่ออายุกรมธรรม์
 • สบายใจ กับการชำระเบี้ยประกันราคาเบาๆ
 • ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ
 • ค่ารักษาครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ
 • ผลประโยช์คนไข้นอก (OPD)
 • ทำได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 55ปี

จุดด้อย

 • ต้องแถลงข้อมูลสุขภาพ
 • ไม่มีค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

3.แผนประกันสุขภาพ อุ่นใจรักษ์ จาก วิริยะประกันภัย

จุดเด่น

 • เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS และโรงพยาบาลนอกเครือข่าย
 • ส่วนลดเบี้ยประกันภัยกรณีประวัติดีในปีต่ออายุ
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติสูงสุดถึง 365 วัน
 • ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
 • สามารถซื้อเพิ่มเติมผลประโยช์คนไข้นอก (OPD)

จุดด้อย

 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

4.แผนประกันสุขภาพ เหมาจ่าย จาก สินมั่นคงประกันภัย

จุดเด่น

 • ผู้เอาประกันมีอายุตั้งแต่ 11-60 ปี(ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
 • ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสำหรับผู้ป่วยใน
 • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • สามารถใช้ผลประโยชน์ควบคู่กับประกันที่มีอยู่ได้

จุดด้อย

 • ไม่มีค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

 ช่องทางการติดต่อ

โทรทันที เพิ่มเพื่อน