เลือกประกันอุบัติเหตุ PA อย่างไรให้คุ้มที่สุด

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน หรือ โดยไม่ได้ตั้งใจ มักเกิดจากปัจจัยภายนอกมากระทบ

ใครๆ ก็ทราบกันดีว่า อุบัติเหตุ หากเกิดขึ้นเมื่อใด ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียไม่มากก็น้อย แล้วแต่ความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้นๆ แล้วท่านทราบหรือไม่ว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุมากน้อยแค่ไหน มีเงินชดเชยหากได้หยุดงานหรือไม่ หรือบริษัทที่รับประกัน เคยมีประวัติการเคลมล่าช้า หรือมีข้อพิพาทกับผู้เอาประกันเรื่องชดเชยค่าสินไหมหรือไม่ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงบางบริษัท มีเงินชดเชยรายได้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีความจำเป็นต้องหยุดงานด้วย

Happy PA Silver จาก ธนชาติ

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท

เบี้ยประกัน 645 บาทต่อปี

Happy PA Silver Plus จาก ธนชาติ

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 20,000 ชดเชยรายได้ 300 ต่อวัน (กรณีICU 600)

เบี้ยประกัน 840 บาทต่อปี

Happy PA Gold จาก ธนชาติ

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท

เบี้ยประกัน 1,425 บาทต่อปี

Happy PA Gold Plus จาก ธนชาติ

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 30,000 ชดเชยรายได้ 500 ต่อวัน (กรณี ICU 1,000)

เบี้ยประกัน 1,780 บาทต่อปี

Happy PA Platinum จาก ธนชาติ

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาท

เบี้ยประกัน 2,240 บาทต่อปี

Happy PA Platinum Plus จาก ธนชาติ

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 40,000 ชดเชยรายได้ 1,000 ต่อวัน (กรณี ICU 2,000)

เบี้ยประกัน 2,950 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจาก วิริยะ อุ่นใจ 1

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 30,000 ชดเชยรายได้ 300 บาท/วัน

เบี้ยประกัน 1,700 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจาก วิริยะ อุ่นใจ 2

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000 ชดเชยรายได้ 500 บาท/วัน

เบี้ยประกัน 2,700 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจาก วิริยะ อุ่นใจ 3

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 100,000 ชดเชยรายได้ 1,000 บาท/วัน

เบี้ยประกัน 4,250 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จาก ทิพยประกันภัย

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 10,000 ชดเชยรายได้ 500 ต่อวัน ค่าปลงศพ 10,000 บาท

เบี้ยประกัน 870 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จาก ทิพยประกันภัย

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 400,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 20,000 ชดเชยรายได้ 500 ต่อวัน ค่าปลงศพ 10,000 บาท

เบี้ยประกัน 1,310 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จาก ทิพยประกันภัย

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 600,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 30,000 ชดเชยรายได้ 1,000 ต่อวัน ค่าปลงศพ 20,000 บาท

เบี้ยประกัน 2,030 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จาก ทิพยประกันภัย

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 800,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 40,000 ชดเชยรายได้ 1,000 ต่อวัน ค่าปลงศพ 20,000 บาท

เบี้ยประกัน 2,460 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผน1 จากอาคเนย์

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 10,000

เบี้ยประกัน 540 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผน2 จากอาคเนย์

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 30,000

เบี้ยประกัน 1,150 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผน3 จากอาคเนย์

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000

เบี้ยประกัน 1,920 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผน4 จากอาคเนย์

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 100,000

เบี้ยประกัน 3,600 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Simple แผน1 จากเมืองไทยประกันภัย

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000 ชดเชยรายวัน 1,000 บาท/วัน

เบี้ยประกัน 2,700 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Simple แผน1 จากเมืองไทยประกันภัย

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 100,000 ชดเชยรายวัน 1,500 บาท/วัน

เบี้ยประกัน 3,550 บาทต่อปี