ประกันชดเชยรายได้

 • ประกันชดเชยรายได้สูงสุด 8,000 บาท
 • ไม่เคลม มีคืนเงิน
 • ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 13 บาท

ประกัน PA For Child

 • คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท
 • มอบมรดกให้ลูก / หลาน นาน 5 ปี
 • ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 3.9 บาท

ประกัน PA จากเทเวศ

 • คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท
 • เงินชดเชยรายได้ 800 บาท/วัน
 • ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 1.9 บาท

ประกัน PA จากทิพยประกันภัย

 • คุ้งครองสูงสุด 800,000 บาท
 • ชดเชยรายได้สูงสุด 1,000 บาทต่อวัน
 • ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 2.4 บาท

ประกัน PA จากวิริยะ

 • คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท
 • ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 1.8 บาท

ประกัน PA จากธนชาติ

 • คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท
 • เงินชดเชยรายได้ 1,000 บาท/วัน
 • ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 1.7 บาท