ประกัน PA จากทิพยประกันภัย

 • คุ้มครองสูงสุด 800,000 บาท
 • ชดเชยรายได้สูงสุด 1,000 บาทต่อวัน
 • ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 2.4 บาท
 • รับช่วงอายุ 15-60 ปี

ประกัน PA For Child

 • คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท
 • มอบมรดกให้ลูก / หลาน นาน 5 ปี
 • ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 3.9 บาท
 • รับช่วงอายุ 20-60 ปี

ประกันvอุบัติเหตุอุ่นใจ จากวิริยะ

 • คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท
 • ชดเชยรายวันสูงสุดวันละ 1,000 บาท
 • ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 4.6 บาท
 • รับช่วงอายุ 15-65 ปี

ประกัน Happy PA จากธนชาติ

 • คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท
 • เงินชดเชยรายได้ 1,000 บาท/วัน
 • ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 1.7 บาท
 • รับช่วงอายุ 15-60 ปี

ประกัน PA จากอาคเนย์

 • คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท/วัน
 • ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 1.4 บาท
 • รับช่วงอายุ 15-60 ปี

ประกัน PA จากเมืองไทยประกันภัย

 • คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท/วัน
 • ชดเชยรายวัน 1,500 บาท
 • ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 7.4 บาท
 • รับช่วงอายุ 16-65 ปี