เพราะชีวิตของคุณนั้นสำคัญ รู้แล้ว…อย่ารอให้เกิด

ทุกวันนี้หลายคนเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น แล้วคุณล่ะให้ความสำคัญกันสุขภาพมากแค่ไหนสวัสดิการที่คุณมีตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในชีวิตคุณมากเพียงพอหรือยัง เราจะลองเปรียบเทียบง่ายๆระหว่าง “มีประกัน” กับ “ไม่มีประกัน” แตกต่างกันอย่างไร

เจ็บ ป่วยทีคิดถึงอะไรบ้าง

มีประกัน

ไม่มีประกัน

ค่ารักษาพยาบาล
ประกันคุ้มครอง
จ่ายตามจริง
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการ
ประกันคุ้มครอง
จ่ายตามจริง
ลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษีได้
ไม่ได้ลดหย่อนภาษี
กรณีเสียชีวิต
ได้รับชดเชย
ไม่ได้รับเงินชดเชย

ทุกคนคงเห็นข้อดีและข้อเสียของการมีประกันกับไม่มีประกัน หวังว่าจะนำข้อมูลนี้ไปประกอบการตัดสินใจ วางแผนเรื่องสุขภาพและการเงินในอนาคต จะได้ไม่ต้องกังวลเมื่อถึงเวลา ถ้าคุณกำลังมองหาประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ชีวิตวัยทำงาน และครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร รวมทั้งค่าบริการ ฯลฯ เรามีตัวเลือกประกันที่ดีมาฝาก

หาคำตอบที่เป็นทางออกของตัวคุณ

null

ประกันเปี่ยมใจรักษ์

จ่ายน้อย คุ้มครองสูง ตอบโจทย์คนทำงาน ที่อยากเพิ่มสวัสดิการ เติมเต็มความคุ้มครอง

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 

  • คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ

  • คุ้มครองสูงสุด 770,000 บาท

  • เบี้ยเริ่มต้น 9 บาท/วัน

  • ยื่นบัตรไม่ต้องสำรองจ่าย

  • ไม่ปฎิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม

  • ประวัติดีมีส่วนลด

  • ลดหย่อนภาษีได้

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

330,00

550,00

770,00

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน/การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 2,500 3,500 4,500
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน/การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 5,000 7,000 9,000
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง*
ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรก จ่ายตามจริง*
ค่าบริการรถพยาบาล 2,000 2,000 2,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด จ่ายตามจริง*
ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี/พยาบาลวิสัญญี
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป อ.บ.2 100,000
สามารถเลือกวงเงินความรับผิดชอบส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้ 2 แบบ
ความรับผิดส่วนแรกต่อปี 20,000/50,000

ช่วงอายุ(ปี)

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น รายปี

แผน 330,000

แผน 550,000

แผน 770,000

15 วัน – 5 10,692 * 15,768 * 20,844 *
6 – 15 ปี 3,264 * 4,740 * 6,132 *
16 – 25 ปี 4,152 * 6,036 * 7,920 *
26 – 35 ปี 4,740 * 6,924 * 9,180 *
36 – 45 ปี 5,124 * 7,488 * 9,864 *
46 – 55 ปี 5,580 * 8,184 * 10,788 *
56 – 65 ปี 6,528 * 9,612 * 12,696 *

* ราคาเริ่มต้นมีค่ารับผิดชอบส่วนแรกขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

หากกำลังมองหาประกันเพื่อตอบโจทย์ชีวิตใช่ ปรึกษาได้ที่นี่

null

อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม ให้เราติดต่อกลับได้ที่นี่