ซิกน่า PA 1,000,000

฿12,216.00

อบ. 1 ค่ารักษาพยาบาล 50,000 ชดเชยรายได้5,000 ต่อวัน 

ประวัติดีคืนเบี้ย 15% ทุก 2 ปี  มีช่วยเหลือฉุกเฉิน

Description

ผลประโยชน์ความคุ้มครองแผน 4บุตร
1.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (ไม่คุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)1,000,000100,000
2.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย300,00030,000
3.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ และวันหยุดราชการประจำปี (ไม่คุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)2,000,000200,000
4.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ในขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะหรือในขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่คุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)4,000,000400,000
5.ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (คุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) 50,00015,000
6.การชดเชยรายได้ สำหรับการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุด 365 วัน (คุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) 5,000500
7.ผลประโยชน์คืนเบี้ยประกันภัยพิเศษกรณีประวัติดี 15% ของเบี้ยประกันที่ชำระ (ทุกๆ 2 ปี)15%15%
8.บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง
9.บริการการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์  (Roadside Assistance)
เบี้ยสำหรับอายุ 20 – 60 (รายเดือน)1018.00167.00
เบี้ยสำหรับอายุ 20 – 60 (รายปี) 12,216.00    2,004.00

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่