ธนชาต Happy PA ทุน 200,000 Silver Plus

฿840.00

เฉพาะ อบ. 1 ค่ารักษาพยาบาล 20,000

ชดเชยรายได้ 300 ต่อวัน (กรณี ICU 600)

Description

ความคุ้มครอง อบ.1ทุนประกัน
Silver Plus
 1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง
     – อุบัติเหตุทั่วไป200,000
     – ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย200,000
     – ภัยก่อการร้าย
     – ขณะชับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000
 2. ค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง20,000
 3. ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
    (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
     – กรณีห้องผู้ป่วยปกติในประเทศไทย300
     – กรณีห้องผู้ป่วยปกติในต่างประเทศ600
     – กรณีห้องผู้ป่วยหนัก (ICU หรือ CCU)600
ระยะเวลาเอาประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย 15 – 60 ปี
(ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
ค่าเบี้ยประกันรวมภาษี
Silver Plus
คุ้มครอง 1 ปี840
คุ้มครอง 2 ปี1,650
คุ้มครอง 3 ปี2,435
คุ้มครอง 4 ปี3,205
คุ้มครอง 5 ปี3,950

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่