ธนชาต Happy PA ทุน 200,000 Silver

฿645.00

เฉพาะ อบ. 1 ค่ารักษาพยาบาล 20,000

ไม่มีชดเชยรายได้ 

Description

ความคุ้มครอง อบ.1ทุนประกันตามแผนความคุ้มครอง (บาท) Silver
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
สิ้นเชิง
200,000
-อุบัติเหตุทั่วไป 200,000
-ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างการ
-ขณะชับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 20,000
2. ค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000
3. ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
– กรณีห้องผู้ป่วยปกติในประเทศไทย
– กรณีห้องผู้ป่วยปกติในต่างประเทศ
– กรณีห้องผู้ป่วยหนัก ICU หรือ CCU
ระยะเวลาเอาประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย 15 – 60 ปี
(ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
ค่าเบี้ยประกันรวมภาษีอากร (บาท) silver
คุ้มครอง 1 ปี 645
คุ้มครอง 2 ปี 1,265
คุ้มครอง 3 ปี 1,870
คุ้มครอง 4 ปี 2,465
คุ้มครอง 5 ปี 3,035

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่