ธนชาต Happy PA 1,000,000 Platinum

฿2,240.00

เฉพาะ อบ. 1 ค่ารักษาพยาบาล 40,000

ไม่มีชดเชยรายได้ 

Description

ความคุ้มครอง อบ.1ทุนประกัน Platinum
 1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง
     – อุบัติเหตุทั่วไป1,000,000
     – ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย1,000,000
     – ภัยก่อการร้าย100,000
     – ขณะชับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์500,000
 2. ค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง40,000
 3. ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
    (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
     – กรณีห้องผู้ป่วยปกติในประเทศไทย
     – กรณีห้องผู้ป่วยปกติในต่างประเทศ
     – กรณีห้องผู้ป่วยหนัก (ICU หรือ CCU)
ระยะเวลาเอาประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย 15 – 60 ปี
(ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
ค่าเบี้ยประกันรวมภาษี
คุ้มครอง 1 ปี2,240
คุ้มครอง 2 ปี4,400
คุ้มครอง 3 ปี6,490
คุ้มครอง 4 ปี8,530
คุ้มครอง 5 ปี10,510

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่