ธนชาต Happy PA 500,000 Gold

฿1,425.00

เฉพาะ อบ. 1 ค่ารักษาพยาบาล 30,000

ไม่มีชดเชยรายได้ 

Description

ความคุ้มครอง อบ.1ทุนประกัน Gold
 1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง
     – อุบัติเหตุทั่วไป500,000
     – ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย500,000
     – ภัยก่อการร้าย100,000
     – ขณะชับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์250,000
 2. ค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง30,000
 3. ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
    (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
     – กรณีห้องผู้ป่วยปกติในประเทศไทย
     – กรณีห้องผู้ป่วยปกติในต่างประเทศ
     – กรณีห้องผู้ป่วยหนัก (ICU หรือ CCU)
ระยะเวลาเอาประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย 15 – 60 ปี
(ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
ค่าเบี้ยประกันรวมภาษี
คุ้มครอง 1 ปี1,425
คุ้มครอง 2 ปี2,795
คุ้มครอง 3 ปี4,125
คุ้มครอง 4 ปี5,420
คุ้มครอง 5 ปี6,675

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่