ธนชาต Happy PA 500,000 GoldPlus

฿1,780.00

เฉพาะ อบ. 1 ค่ารักษาพยาบาล 30,000

ชดเชยรายได้ 500 ต่อวัน (กรณี ICU 1,000)

Description

ความคุ้มครอง อบ.1ทุนประกัน GoldPlus
 1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง
     – อุบัติเหตุทั่วไป500,000
     – ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย500,000
     – ภัยก่อการร้าย100,000
     – ขณะชับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์250,000
 2. ค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง30,000
 3. ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
    (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
     – กรณีห้องผู้ป่วยปกติในประเทศไทย500
     – กรณีห้องผู้ป่วยปกติในต่างประเทศ1,000
     – กรณีห้องผู้ป่วยหนัก (ICU หรือ CCU)1,000
ระยะเวลาเอาประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย 15 – 60 ปี
(ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
ค่าเบี้ยประกันรวมภาษี
คุ้มครอง 1 ปี1,780
คุ้มครอง 2 ปี3,490
คุ้มครอง 3 ปี5,155
คุ้มครอง 4 ปี6,775
คุ้มครอง 5 ปี8,350

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่