ประกัน PA ของ Cigna

฿6,936.00฿14,532.00

ความคุ้มครอง
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • เงินชดเชยรายได้
  • เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 19 บาท
฿6,936.00
฿8,700.00
฿12,216.00
฿14,532.00

Description

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ชดเชยรายได้ สำหรับการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ 
ผลประโยชน์คืนเบี้ยประกันภัยพิเศษกรณีประวัติดี 15% ของเบี้ยประกันที่ชำระ (ทุกๆ 2 ปี)
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง
บริการการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์  (Roadside Assistance)