ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy Plan แผน 3

฿8,984.00

Description

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน3

 ผลประโยชน์คนไข้ใน (IPD)
 1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
     1.1 ห้องผู้ป่วย (สูงสุด 30 วัน)
3,000
     1.2 ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุด 10 วัน)
6,000
 2. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
30,000
     2.1 วงเงินกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ครั้ง
6,000
     2.2 ค่ารถพยาบาล*
1,000
 3. การรักษาโดยการผ่าตัด/ครั้ง
60,000
 4. การดูแลโดยแพทย์ (วันละครั้ง สูงสุด 30 วัน)
1,500
ผลประโยชน์คนไข้นอก (OPD)
วงเงิน/ครั้ง (วันละครั้ง สูงสุด 30 วัน)
1,500

อายุ

แผน3

  คนไข้ใน (IPD)
0-5
24,185
 6-10
11,332
 11-15
8,984
 16-20
9,029
 21-25
9,484
 26-30
10,028
 31-35
10,058
 36-40
11,314
 41-45
13,048
 46-50
16,383
 51-55
18,365
  คนไข้นอก (OPD)
0-5
24,655
 6-10
13,375
 11-15
9,830
 16-20
7,783
 21-25
7,655
 26-30
8,896
 31-35
10,314
 36-40
11,442
 41-45
13,215
 46-50
15,148
 51-55
16,920

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่