ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy Plan แผน 4

11,608.00฿

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน4

 ผลประโยชน์คนไข้ใน (IPD)
 1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
     1.1 ห้องผู้ป่วย (สูงสุด 30 วัน)
4,000
     1.2 ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุด 10 วัน)
8,000
 2. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
40,000
     2.1 วงเงินกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ครั้ง
8,000
     2.2 ค่ารถพยาบาล*
1,000
 3. การรักษาโดยการผ่าตัด/ครั้ง
80,000
 4. การดูแลโดยแพทย์ (วันละครั้ง สูงสุด 30 วัน)
2,000
ผลประโยชน์คนไข้นอก (OPD)
วงเงิน/ครั้ง (วันละครั้ง สูงสุด 30 วัน)
2,000

อายุ

แผน4

  คนไข้ใน (IPD)
0-5
31,189
 6-10
14,589
 11-15
11,608
 16-20
11,696
 21-25
12,247
 26-30
12,911
 31-35
12,942
 36-40
14,595
 41-45
16,920
 46-50
21,185
 51-55
23,667
  คนไข้นอก (OPD)
0-5
32,874
 6-10
17,834
 11-15
13,106
 16-20
10,378
 21-25
10,206
 26-30
11,861
 31-35
13,752
 36-40
15,255
 41-45
17,619
 46-50
20,197
 51-55
22,560
หมายเหตุ
1. การเลือกซื้อความคุ้มครองคนไข้ในและคนไข้นอกสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองต่างแผนกันได้
2. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว
3. ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง
4. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่

[contact-form-7 id=”4512″ title=”ลงทะเบียนประกันอุบัติเหตุ”]

Scroll to Top

ตรวจเช็คประกันสุขภาพ


ตรวจเช็คประกันอุบัติเหตุ


เช็คราคา