ประกันภัยไข้เลือดออก จากอาคเนย์

฿119.00

Category:

Description

รายละเอียดความคุ้มครอง และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันภัยตั้งแต่ อายุ 5 – 70 ปี ต่ออายุได้ถึง อายุ 99 ปี
2. ระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่ซื้อประกัน ครั้งแรก
3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับ
4. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ