ประกัน PA ของไทยประกัน

฿630.00฿3,110.00

ความคุ้มครอง
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • เงินชดเชยรายได้
  • เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 21 บาท
฿630.00
฿930.00
฿1,230.00
฿1,730.00
฿2,610.00
฿3,110.00

Description

ความคุ้มครอง

การสูญเสียชีวิต การเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
การถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย
การชับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
ค่ารักษาพยาบาล
ชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุ ต่อวัน

เงื่อนไขการรับประกัน

1.ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 1 เดือน – 65 ปี บริบูรณ์
2.มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยอาชีพชั้น 4 และอาชีพที่ไม่ระบุรับประกันภัยอุบัติเหตุ ได้แก่ คนงานเหมืองแร่ ชาวประมง คนงานแท่นขุดเจาะน้ำมัน พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง คนงานใช้เครื่องจักรที่มีความเสี่ยงสูง นักแสดงผาดโผน ตอนก่อสร้าง รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร/สินค้า ที่ใช้รถจักรยานยนต์ เป็นประจำ
4.การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ(365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) (รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายหรือในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
5.บริษัทฯ กำหนดให้จำนวนเอาประกันภัย สูงสุดต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละรายรวมทุกแผนฯ จะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท (หมวด อบ.1) และไม่เกิน 1,000,000 บาท (หมวดค่ารักษาพยาบาล)