ประกัน PA ของ ทิพยประกันภัย

฿870.00฿2,460.00

ความคุ้มครอง
  • ค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
  • ชดเชยรายได้
  • ค่าเบี้ยเริ่มต้น 54 บาทต่อเดือน
฿870.00
฿1,310.00
฿2,030.00
฿2,460.00
Category:

Description

ความคุ้มครอง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
การรักษาพยาบาล
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการ
 บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย