ไทยประกัน PA ทุน 300,000

฿1,230.00

เฉพาะ อบ. 1 ค่ารักษาพยาบาล 30,000

ชดเชยรายได้ 500 ต่อวัน

Description

ความคุ้มครอง แผน 3
การสูญเสียชีวิต การเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร300,000
การถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย300,000
การชับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์150,000
ค่ารักษาพยาบาล30,000
ชดเชยรายได้ จากอุบัติเหตุ500 ต่อวัน
เบี้ยสุทธิ1,192.00
เบี้ย (รวมภาษีอากร)1,230.00
เงื่อนไขการรับประกัน
1. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 1 เดือน – 65 ปี บริบูรณ์
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยอาชีพชั้น 4 และอาชีพที่ไม่ระบุรับประกันภัยอุบัติเหตุ ได้แก่ คนงานเหมืองแร่ ชาวประมง คนงานแท่นขุดเจาะน้ำมันพนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง คนงานใช้เครื่องจักรที่มีความเสี่ยงสูง นักแสดงผาดโผน ตนก่อสร้าง รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร/สินค้า ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจำ
4. การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ (365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)  (รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายหรือในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
5. บริษัทฯ กำหนดให้จำนวนเอาประกันภัย สูงสุดต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละรายรวมทุกแผนฯ จะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท (หมวด อบ.1) และไม่เกิน 1,000,000 บาท (หมวดค่ารักษาพยาบาล)

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่