ประกันรถยนต์ 3+

คุ้มครอง ชน หาย ไฟไหม้ แถมเงินชดเชย ชดเชยเงินรายวัน และ ค่าเดินทาง บริการช่วยเหลือ 24 ชม. ความคุ้มครองอัตราเบี้ยประกัน ความคุ้มครอง ทุนประกัน  1. ความรับผิดต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย      - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบก 150,000 บาท/ครั้ง  2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      - ความบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / คน ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง      - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครั้ง  3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย      - อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร / คน 100,000 บาท/คน      - ค่ารักษาพยาบาล…

โปรโมชั่นรถยนต์ ชั้น 2+

คุ้มครอง ชน หาย ไฟไหม้ แถมเงินชดเชย ชดเชยเงินรายวัน และ ค่าเดินทาง บริการช่วยเหลือ 24 ชม. ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินอัตราเบี้ยประกัน  ความคุ้มครอง ทุนประกัน  ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย        - รถยนต์ หาย, ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย        - ความเสียหายต่อรถยนต์ (น้ำท่วม) (*ซื้อเพิ่ม*) ไม่เกิน 100,000 บาท / ครั้ง        - ความเสียหายต่อรถยนต์ (การชนกับยานพาหนะทางบก) ไม่เกิน 1 แสน - 2 แสนบาท / ครั้ง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก        - ความบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ไม่เกิน 1,000,000 บาท / คน ไม่เกิน…

โปรโมชั่นพิเศษ จากกรุงเทพประกันภัย

ประกันรถยนต์ City car ราคาพิเศษจากทาง กรุงเทพประกันภัย   ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 16,500 บาท (กรณีซ่อมห้าง) และ ราคาเริ่มต้น 13,500 บาท (กรณีซ่อมอู่) ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เริ่มต้นเพียง 7,300 บาท ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เริ่มต้นเพียง 6,500 บาท สามารถชำระผ่านบัตร เดบิต หรือ เครดิตก็ได้ (พิเศษ!! พร้อมโปรผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ) ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ ID Line (ถ้ามี)

โปรโมชั่นประกันรถยนตร์ รถกระบะ วิริยะ

ประกันรถกะบะ ราคาพิเศษจากทาง วิริยะ ประกันกะบะ เริ่มต้นเพียง 17,XXX บาท ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ ID Line (ถ้ามี) โปรโมชั่นอื่นๆ

ประกันรถกะบะ จาก สินทรัพย์ประกันภัย

ประกันรถกะบะ ราคาพิเศษจากทาง สินทรัพย์ประกันภัย ประกันกะบะ เริ่มต้นเพียง 12,500 บาท ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ ID Line (ถ้ามี) โปรโมชั่นอื่นๆ

ประกันรถยนต์ จาก กรุงเทพประกันภัย

ประกันรถยนต์ ECO car ราคาพิเศษจากทาง กรุงเทพประกันภัย ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 13,500 บาท ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เริ่มต้นเพียง 7,300 บาท ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เริ่มต้นเพียง 6,500บาท ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ ID Line (ถ้ามี) โปรโมชั่นอื่นๆ

ประกันรถยนต์ทุกชนิด

ประกันภัยชั้น 1 ความคุ้มครองบุคคลภายนอก คุ้มครองชีวิตต่อคน  1,000,000 บาท คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง  10,000,000 บาท ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  2,500,000 บาท ความคุ้มครองเพิ่มเติม อุบัติเหตุส่วนบุคคล  100,000 บาท ประกันตัวผู้ขับขี่  400,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล  100,000 บาท ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ ID Line (ถ้ามี)

ประกันรถยนต์ City car และ Eco car

ประกันภัยชั้น 1 ความคุ้มครองบุคคลภายนอก คุ้มครองชีวิตต่อคน  1,000,000 บาท คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง  10,000,000 บาท ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  2,500,000 บาท ความคุ้มครองเพิ่มเติม อุบัติเหตุส่วนบุคคล  100,000 บาท ประกันตัวผู้ขับขี่  400,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล  100,000 บาท ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ ID Line (ถ้ามี)

ประกันรถยนต์ Eco car จาก วิริยะประกันภัย

ประกันชั้น 1ประกันชั้น 2+ และ 3+ประกันชั้น 1 ความคุ้มครองบุคคลภายนอก คุ้มครองชีวิตต่อคน  1,000,000 บาท คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง  10,000,000 บาท ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  5,000,000 บาท ความคุ้มครองเพิ่มเติม อุบัติเหตุส่วนบุคคล  200,000 บาท ประกันตัวผู้ขับขี่  200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล  200,000 บาท ประกันชั้น 2+ และ 3+ ความคุ้มครองบุคคลภายนอก คุ้มครองชีวิตต่อคน  300,000 บาท คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง  10,000,000 บาท ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  1,000,000 บาท ความคุ้มครองเพิ่มเติม อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท ประกันตัวผู้ขับขี่  200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ…