โปรโมชั่นพิเศษ จากกรุงเทพประกันภัย

ประกันรถยนต์ City car ราคาพิเศษจากทาง กรุงเทพประกันภัย   ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 16,500 บาท (กรณีซ่อมห้าง) และ ราคาเริ่มต้น 13,500 บาท (กรณีซ่อมอู่) ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เริ่มต้นเพียง 7,300 บาท ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เริ่มต้นเพียง 6,500 บาท สามารถชำระผ่านบัตร เดบิต หรือ เครดิตก็ได้ (พิเศษ!! พร้อมโปรผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ) ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ ID Line (ถ้ามี) [recaptcha]

โปรโมชั่นประกันรถยนตร์ รถกระบะ วิริยะ

ประกันรถกะบะ ราคาพิเศษจากทาง วิริยะ ประกันกะบะ เริ่มต้นเพียง 17,XXX บาท ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ ID Line (ถ้ามี) [recaptcha] โปรโมชั่นอื่นๆ

ประกันรถกะบะ จาก สินทรัพย์ประกันภัย

ประกันรถกะบะ ราคาพิเศษจากทาง สินทรัพย์ประกันภัย ประกันกะบะ เริ่มต้นเพียง 12,500 บาท ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ ID Line (ถ้ามี) [recaptcha] โปรโมชั่นอื่นๆ

ประกันรถยนต์ จาก กรุงเทพประกันภัย

ประกันรถยนต์ ECO car ราคาพิเศษจากทาง กรุงเทพประกันภัย ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 13,500 บาท ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เริ่มต้นเพียง 7,300 บาท ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เริ่มต้นเพียง 6,500บาท ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ ID Line (ถ้ามี) [recaptcha] โปรโมชั่นอื่นๆ

ประกันรถยนต์ทุกชนิด

ประกันภัยชั้น 1 ความคุ้มครองบุคคลภายนอก คุ้มครองชีวิตต่อคน  1,000,000 บาท คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง  10,000,000 บาท ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  2,500,000 บาท ความคุ้มครองเพิ่มเติม อุบัติเหตุส่วนบุคคล  100,000 บาท ประกันตัวผู้ขับขี่  400,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล  100,000 บาท ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ ID Line (ถ้ามี) [recaptcha]

ประกันรถยนต์ City car และ Eco car

ประกันภัยชั้น 1 ความคุ้มครองบุคคลภายนอก คุ้มครองชีวิตต่อคน  1,000,000 บาท คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง  10,000,000 บาท ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  2,500,000 บาท ความคุ้มครองเพิ่มเติม อุบัติเหตุส่วนบุคคล  100,000 บาท ประกันตัวผู้ขับขี่  400,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล  100,000 บาท ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ ID Line (ถ้ามี) [recaptcha]

ประกันรถยนต์ Eco car จาก วิริยะประกันภัย

ประกันชั้น 1ประกันชั้น 2+ และ 3+ประกันชั้น 1 ความคุ้มครองบุคคลภายนอก คุ้มครองชีวิตต่อคน  1,000,000 บาท คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง  10,000,000 บาท ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  5,000,000 บาท ความคุ้มครองเพิ่มเติม อุบัติเหตุส่วนบุคคล  200,000 บาท ประกันตัวผู้ขับขี่  200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล  200,000 บาท ประกันชั้น 2+ และ 3+ ความคุ้มครองบุคคลภายนอก คุ้มครองชีวิตต่อคน  300,000 บาท คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง  10,000,000 บาท ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  1,000,000 บาท ความคุ้มครองเพิ่มเติม อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท ประกันตัวผู้ขับขี่  200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ…

ประกันรถยนต์ City car จาก สินมั่นคงประกันภัย

ประกันรถยนต์ ECO car ราคาพิเศษจากทาง สินมั่นคงประกันภัย ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 12,900 บาท ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เริ่มต้นเพียง 6,300 บาท ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เริ่มต้นเพียง 4,900บาท ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ ID Line (ถ้ามี) [recaptcha] โปรโมชั่นอื่นๆ

ประกันรถยนต์ City car จาก เมืองไทยประกันภัย

ประกันรถยนต์ ECO car ราคาพิเศษจากทาง เมืองไทยประกันภัย ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 12,500 บาท ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เริ่มต้นเพียง 7,400 บาท ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เริ่มต้นเพียง 6,700 บาท ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม ชื่อ-นามสกุล email (ถ้ามี) เบอร์ติดต่อ ID Line (ถ้ามี) [recaptcha] โปรโมชั่นอื่นๆ

PA Worry Fee

ชดเชยรายได้ขณะรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ราคาเบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 19 บาท ไม่เคลม มีคืนเงิน ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ชดเชยรายกรณีผู้ป่วยใน สูงสุดวันละ 6,000 บาท ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยบัตร Cigna Care Card ไม่เคลม 2 ปี รับเบี้ยประกันคืน 15% โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย (02-8415050 และ Line:@insuredd)สนใจติดต่อสอบถาม