คุ้มครอง ชน หาย ไฟไหม้

แถมเงินชดเชย

ชดเชยเงินรายวัน

และ ค่าเดินทาง

บริการช่วยเหลือ 24 ชม.

 ความคุ้มครอง

ทุนประกัน

 ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย
       – รถยนต์ หาย, ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย
       – ความเสียหายต่อรถยนต์ (น้ำท่วม) (*ซื้อเพิ่ม*) ไม่เกิน 100,000 บาท / ครั้ง
       – ความเสียหายต่อรถยนต์ (การชนกับยานพาหนะทางบก) ไม่เกิน 1 แสน – 2 แสนบาท / ครั้ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
       – ความบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ไม่เกิน 1,000,000 บาท / คน
ไม่เกิน 10,000,000 บาท / ครั้ง
       – ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
       – อุบัติเหตุส่วนบุคคล ของผู้โดยสาร และผู้ขับขี่ 100,000 บาท / คน
       – ค่ารักษาพยาบาล ของผู้โดยสาร และผู้ขับขี่ 100,000 บาท / คน
       – การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองเพิ่มเติม 
       – เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อม ฝายถูก 1,000 บาท / ครั้ง
       จากการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่เกิน 3 ครั้ง / ปี ฝ่ายผิด 1,000 บาท / ครั้ง
         (รวมกันทั้งฝ่ายถูก และฝ่ายผิด)
       – เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,000 บาท / วัน
       จากอุบัติเหตุรถยนต์ ไม่เกิน 30 วัน / ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 7 คน)

Roadside Assistance

– บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (ไม่รวมค่าอะไหล่และอุปกรณ์)
– บริการให้คําปรึกษาด้านรถยนต์หรือติดต่อช่างซ่อมเบื้องต้น
– บริการรถยก – ลากฉุกเฉิน ไม่จํากัดจํานวนครั้ง** (ไม่เกิน 20 กม.)  **ข้อยกเว้น ไม่ครอบคลุมถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทาง
– บริการเติมน้ำมันในกรณีน้ำมันหมดบนท้องถนน (ไม่เกิน 5 ลิตร / ครั้ง 1 ครั้ง / ปี)
– บริการประสานงานช่างกุญแจ
– บริการช่วยเหลือในการเปลี่ยนยาง
– บริการช่วยเหลือฟวงแบตเตอรี่รถยนต์

Medical Assistance

– ประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

Concierge Service

– บริการข้อมูลเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศ
– บริการประสานงานติดต่อรถเช่า
– บริการประสานงานจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมบริการทางด้านทัวร์
– บริการประสานด้านการจองโรงแรมที่พัก

อัตราเบี้ยประกันภัย (ความเสียหายจากรถชนรถ ทุน 1 แสนบาท)

ทุนประกันภัย

ความเสียหายจาก

ค่าเบี้ยประกันภัย

รถชนรถ

น้ำท่วม

100,000 100,000 (ไม่คุ้มครอง) 7,999.00
150,000 8,200.00
200,000 8,300.00
250,000 8,500.00
300,000 8,600.00
350,000 8,800.00
400,000 8,900.00

 

อัตราเบี้ยประกันภัย (ความเสียหายจากรถชนรถ ทุน 2 แสนบาท)

ทุนประกันภัย

ความเสียหายจาก

ค่าเบี้ยประกันภัย

รถชนรถ

น้ำท่วม

200,000 200,000 (ไม่คุ้มครอง) 8,600.00
250,000 8,700.00
300,000 8,800.00
350,000 8,900.00
400,000 9,000.00
500,000 9,100.00
600,000 9,300.00
700,000 9,500.00
800,000 9,700.00
900,000 9,800.00
1,000,000 9,900.00

โทรทันที เพิ่มเพื่อน

ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

โปรโมชั่นอื่นๆ