ประกันรถยนต์ชั้น1 ของกรุงเทพประกันภัยเริ่มต้อง 13500 บาท