โทรทันที เพิ่มเพื่อน

ประกันภัยชั้น 1

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

คุ้มครองชีวิตต่อคน  1,000,000 บาท
คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง  10,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  2,500,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

อุบัติเหตุส่วนบุคคล  100,000 บาท
ประกันตัวผู้ขับขี่  400,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล  100,000 บาท

ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ