ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

คุ้มครองชีวิตต่อคน  1,000,000 บาท
คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง  10,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  5,000,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

อุบัติเหตุส่วนบุคคล  200,000 บาท
ประกันตัวผู้ขับขี่  200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล  200,000 บาท

ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

คุ้มครองชีวิตต่อคน  300,000 บาท
คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง  10,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  1,000,000 บาท

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

อุบัติเหตุส่วนบุคคล  50,000 บาท
ประกันตัวผู้ขับขี่  200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล  50,000 บาท

โทรทันที เพิ่มเพื่อน

ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ประกันรถยนต์ ECO car ราคาพิเศษจากทาง วิริยะประกันภัย

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้นเพียง 13,500 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เริ่มต้นเพียง 7,500 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เริ่มต้นเพียง 6,600 บาท

โปรโมชั่นอื่นๆ