ประกันรถยนต์ 2+ สุดคุ้ม

 • เงินชดเชยรายวัน 1,000 บาท
 • ค่าเดินทางครั้งละ 1,000 บาท
 • คุ้มครอง ชน หาย ไฟไหม้

ประกันรถยนต์ 3+ สุดคุ้ม

 • คุ้มครองค่าเสียหาย 150,000 บาท/ครั้ง
 • ค่าเดินทางครั้งละ 500 บาท
 • คุ้มครอง ชน หาย ไฟไหม้

ประกันรถยนต์ จากกรุงเทพประกันภัย

 • ประกันชั้น 1   เริ่มที่ 16,500 บาท
 • ประกันชั้น 2+ เริ่มที่ 7,300 บาท
 • ประกันชั้น 3+ เริ่มที่ 6,500 บาท

ประกันรถยนต์ จากวิริยะประกันภัย

 • ประกันชั้น 1 เริ่มที่ 16,000 บาท
 • ประกันชั้น 2+ เริ่มที่ 7,500 บาท
 • ประกันชั้น 3+ เริ่มที่ 6,600 บาท

ประกันรถยนต์ จากเมืองไทยประกันภัย

 • ประกันชั้น 1 เริ่มต้น 12,500 บาท
 • ประกันชั้น 2+ เริ่มต้น 7,400 บาท
 • ประกันชั้น 3+ เริ่มต้น 6,700 บาท

ประกันรถยนต์ จากสินมั่นคงประกันภัย

 • ประกันชั้น 1 เริ่มที่ 14,710 บาท
 • ประกันชั้น 2+ เริ่มที่ 6,300 บาท
 • ประกันชั้น 3+ เริ่มที่ 4,900 บาท

ประกันรถกระบะ จากสินทรัพย์ประกันภัย

 • ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท

ประกันรถกระบะ จากวิริยะประกันภัย

 • ราคาเริ่มต้น 6,XXX บาท

ประกันรถยนต์ จากInsuredd

 • ราคาเริ่มต้น 11,XXX บาท

ประกันชั้น 1รถกระบะ ซ่อมห้าง

 • ราคาเริ่มต้น 17,xxx บาท

ประกันรถยนต์ จากInsuredd